Borgmästarens kontor hänvisar till slutsatsen av en certifierad byggnad ingenjör Anton Lesinskis som kom till slutsatsen att båda byggnaderna har redan blivit föråldrade, är i dåligt skick och målade av vandaler. Toaletterna behövde göras för att förbättra territorium, för att förbättra utseendet på den urbana miljön och för att eliminera hot mot invånarna. Rivning kommer att betalas från stadens budget.