Företaget som utför arbetet, är skyldig att ge en bypass-vägen, för att installera trafik tecken på att organisera ingången av fordon på de boende och anställda i företag vars hem eller på din arbetsplats är i ett stängt område, och för att säkerställa förflyttning av operativa fordon.