Olyckan inträffade vid ungefär 18 timmar på Slokas street. Spårvagn trafiken stoppades i båda riktningar.