Det är en sådan kampanj, denna vecka berättade lettisk tv, generaldirektör för skatteförvaltningen Fredrik Petersone. Enligt henne, och hon talade till IB, Presidiet om förebyggande av och kamp mot korruption (bpbc), ledning av den Statliga polisen och justitieminister Eric Kallmeyer, och dessa institutioner anser också att en sådan kampanj genomförs.

14 APR att SRS som genomförs mot den förtalskampanj, som organiseras av en organiserad kriminell grupp, säger Biträdande generaldirektör på frågor om kampen mot brottslighet av SRS -, Caspar Chernecki.

"Vi vet vad den organiserade brottsligheten är att bedriva denna kampanj. Alla ansträngningar görs för att smutskasta SRS och dess anställda", — sade han, utan att nämna några specifika namn.

Men i Åklagarmyndigheten rapporterade att inga kontroller på denna fråga är inte möjligt. "I förfaranden vid Åklagarmyndigheten har inga sådana straffrättsliga processen", — sade pressekreterare för riksåklagaren Christine Sutugin.

Pressekreterare PB League Peterson rapporterade att IB är inte initieras granskningar eller brottmål i samband med möjligt nedsvärtande av SRS. Mer detaljerade kommentarer i SÄKERHETSDATABLADET är inte att tillhandahållas.

I sin tur, bpbc det specifika svaret på denna fråga ges inte.