Inbjudan att delta sändes ut till alla representerade i Sejmen politiska partier, tre av dem — "Samtycke", en Sammanslutning av regioner i Lettland "Lettland — från hjärtat" — uttryckte sitt stöd för kampanjen och rapporterade om deras deltagande i det.

Det är planerat att i "folkets Församling" kommer att få ihop minst 1000 personer.

Som tidigare rapporterats, LBAS 1 maj, arrangeras i Riga nationella möte "För ett anständigt jobb och en anständig lön för en frisk och välutbildad person i Lettland".