Så, under 2010 i Lettland var 7951 läkare för alla specialiteter i 2011 — 7987, 2012 — 7998, 2013, 7991, och i och med 2014 är redan bara 7727 läkare. I och med 2014 antal läkare minskade med 264 specialister.

Även i Lettland, minskar antalet medicinska arbetstagare med sekundär medicinsk utbildning, bland annat sjuksköterskor. I 2010 i Lettland fanns det 13 217 dessa experter, 2014 — 11 678, dvs för fyra år, var antalet anställda minskat med 1539 personer.

På samma tid har antalet specialister med högre medicinsk utbildning ökar — under 2010 var det 519 sådana specialister, 2014 — redan 889. En liknande situation har observerats med sjuksköterskor med högre utbildning. Under 2010 hade högre utbildning 1090 sjuksköterskor, och i och med 2014 redan 2028 sjuksköterskor.

Även ökade antalet invånare och praktikanter under 2010 i Lettland var 463 bosatt och trainee, 2014— 589.