Jämfört med samma period under 2016 som arbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter jämfört med första kvartalet 2017 - 0,5 procentenheter.
Antalet arbetslösa jämfört med samma period förra året minskade med 7,9 tusen, jämfört med det första kvartalet 2017, vilket är 4,7 tkr.

Ungdomsarbetslösheten är 16,5 procent, vilket är 2,4 procentenheter lägre än ett år tidigare och 0,8 procentenheter mindre än under första kvartalet i år.

Under det andra kvartalet av ungdomar i åldern 15 till 24 år var 14,7 procent av alla arbetslösa, 12,8 tusen personer, och dess andel har minskat med 0,9 procentenheter jämfört med samma period ett år tidigare.

Under andra kvartalet till 31,4% eller 447,1 tusen invånare i Lettland i åldern 15 till 74 år att de var ekonomiskt inaktiva, det vill säga inte fungerar och inte söker arbete. Jämfört med det första kvartalet är 11,1 tusen människor eller 2,4% mindre.

16,3 tusen personer eller 3,7 procent av befolkningen utanför arbetskraften hade förlorat hoppet om att hitta ett arbete. Ett år tidigare så var 4,3%.