Med uppkomsten av astronomiska våren dagarna blir längre än nätterna.

I lettiska tron säger: kommer vinden att blåsa på den dagen i början av våren, det kommer att blåsa hela sommaren. Det är också noteras att den tidiga våren lovar en bra sommar, och om våren smälter snön snabbt, sommaren kommer att bli en översvämning.

I sin tur, meteorologiska våren kommer när den genomsnittliga dagliga temperaturen är över noll grader.

Den astronomiska sommaren detta år kommer att börja på 1.34 på juni 21, höst — 17.21 22 September, och vintern är i 12.44 den 21 December.