Som påpekas i SPANNMÅL, 13 Oct 2015 i en av lägenheterna på gatan O. Kalpaka hittade kroppen av en man 1972 födelseår med tecken på en våldsam död. Under förundersökningen konstaterades det att han blev dödad när man dricker alkohol.

Polisen började en straffrättslig process och anhölls män i åldern 20, 26 och 28 år gamla. Ärendet remitterades för behandling av Liepaja Åklagarmyndigheten.