"Vi har många patienter som talar estniska är inte tillräckligt för att förstå komplexa medicinska texter. Detta ökar risken för felaktig användning av läkemedel. Därför kommer vi att ge i en nära framtid de vanligaste läkemedel information på ryska och engelska", — sade Ministern för sociala Frågor i Estland Eugene Osinovsky.

Dessutom, den estniska regeringen enats om att från och med 2017 arbetsgivaren kommer att ha möjlighet att frivilligt betala den andra och tredje dagen av sjukledighet utan betalning av sociala avgifter.

"Målet skattesänkningar för att motivera arbetsgivare att kompensera första dagarna av sjukskrivning och därigenom skydda arbetstagarnas hälsa. Det är ingen hemlighet att det i dag tusentals människor går till jobbet sjuka, så att man inte förlorar lön. Detta är inte korrekt, eftersom det från sidan av den statliga rimligt att vidta åtgärder för att möta arbetsgivaren och inte betrakta dessa kostnader som en ytterligare fördel," Ministern förklarade.

Enligt lag, ÄR arbetsgivaren är skyldig att ersätta en anställd på sjukhuset från 4 till 8 en dag, sedan ersättning övertar försäkringskassan.