Posten som Styrelseledamot i LDz A. Slag sedan 2005 och är ansvariga för finansiella frågor. Ett erkännande Interagency coordination center, som institutioner för tillsyn över företag med statligt kapital, LDz 2016, trots den svåra situationen i branschen, har uppnått nästan alla våra finansiella mål.

LDz Ordförande för Eu-Kommissionen: "jag är nöjd med beslut från Styrelsen och aktieägare i Latvijas dzelzceļš och uppskattar den erfarenhet och kompetens A. Strakes, liksom hans bidrag till utvecklingen av företaget i glansdagar, och i svåra perioder. För företaget och för hela koncernen av den lettiska järnvägen är nu mycket viktigt stabiliteten, inklusive ekonomi. Den nuvarande ledningsgruppen LDz mycket stark — även chefer, har upplevt i tekniska, ekonomiska, juridiska frågor och utvecklingsfrågor, så det är mycket viktigt att den kommer att fortsätta sitt arbete i oförändrad sammansättning".

Administreras av Vice Ordförande för LDz A. Strakes är inte bara frågor om den ekonomiska förvaltningen av företaget, men också samarbete med Ministeriet för kommunikation i utvecklingen av strategiska dokument för transport-och logistikbranschen.

A. Slag fungerar som en medlem i Styrelsen för LDz sedan 2005. Dessförinnan var han Rådgivare till Ministern för jordbruk, Styrelseledamot i JSC "Hipotēku fn: s zemes banka", Styrelseledamot i JSC "Latvijas Förflutna", Ordförande i Styrelsen för Inspektion och tillsyn av lotterier och spel, och även Rådgivare till Finansminister i Republiken Lettland.