Som påpekas av presidentens kontor, Maestro kommer att ta emot order of merit kultur och minnesvärd konstnärligt bidrag till den genre av akademiska och populär musik, liksom i musik och teater.

För Pauls detta är den andra utmärkelsen, den första ordern av grad III — han fick i 1995.

Befälhavare (klass III) för beställning av Tre Stjärnor kommer att vara Professor i Musikaliska Akademin uppkallad efter Jazep vītols Sergey Osokin och rektor för Latvia University of Agriculture Irina Pilvere.