För ytterligare utredning och åtgärder av fångarna som överlämnas till anställda i gospolitiki.