Pressekreterare hos justitieminister, Andris Vitenburgs informerade Byrån LETA som Ministern Dzintars rasnačs beviljade begäran Abele. Hans sista dag i kontor kommer att vara den 31 Mars.

Tidigare Ministern krävde en re-utvärdering av arbetet av Abel, som betyg var värre än tidigare. Ministern konstaterade att den utvärdering som genomfördes formellt och var ofullständig, så han ändrade sammansättningen av Kommittén och krävde en omprövning av huvudet av NGA.

Det rapporterades också att justitieministeriet och Abele fanns skillnader avseende anslag av administratörerna på obestånd ställning som offentliga tjänstemän, och tvingar dem att lämna deklarationer om inkomster.

Ministeriet begärt från Abele förklaringar till varför han motsätter sig detta förslag.

Inofficiellt var det rapporteras att Abel erbjuds ett jobb med Statliga datainspektionen.