Vid mötet i 385 registrerade medlemmar. Nästan alla av dem röstade för inrättandet av ett nytt parti. För inrättandet av en part måste vara minst 200 av sina medlemmar.

De förslag till Stadgar för det nya partiet bland sina mål kallas mål är att se till att när offentliga beslutsfattande ta hänsyn till skattebetalarnas intressen