Den första Varning till mänskligheten" släpptes 1992. Det var undertecknat av 1,700 forskare från hela världen. Dokumentet förutspådde förstörelse av liv på Jorden av människor på grund av bildning av ozon hål, förorening av vatten och luft, avskogning och utarmning av mark och andra konsekvenser av mänskliga ingrepp i miljön. Nya dokument sammanfattade resultatet av publiceringen av "Varningar" 25 år.

"Mänskligheten har misslyckats med att uppnå tillräckliga framsteg för att lösa miljöproblem och att många av dem bara har blivit mer allvarlig," forskarna skriver.

Det största problemet, enligt författarna av dokumentet globala klimatförändringar. Sedan 1992 har medeltemperaturen ökat med mer än en halv grad Celsius, och årliga koldioxidutsläpp ökade med 62%. Minskade också antalet skogar har minskat antalet fiskar i dammarna. I haven har ökat antalet döda zoner i områden med låg syrehalt. Antalet personer som under denna tid ökade med 2 miljarder kronor, medan antalet arter av däggdjur, reptiler, fiskar har minskat med 30%.

"Snart kommer det att vara för sent för att avvika från vägen av nedgång," forskarna notera.

Författarna av dokumentet föreslå ett antal lösningar på problemet, bland annat inrättandet av naturreservat, minskning av matavfall, införandet av miljövänlig teknik, förändrade konsumtionsmönster genom ekonomiska incitament.