Jämfört med 2014 den nödvändiga mängden har ökat med 31 euro, eller 6,7%.
Men på senare år har hushållens inkomster har ökat, de är fortfarande inte i stånd att fullt ut täcka den dagliga behov. I och med 2014, lettiska invånare trodde att en familjemedlem är skyldig 452 euro, medan deras inkomster har bara 387 euro per månad.

I och med 2015, människor bättre bedöma deras möjligheter att täcka de dagliga kostnaderna. Den andel av hushållen, vilket är svårt, minskat från 27 procent år 2013 till 16,9% förra året. Förra året 17,1% av familjerna var relativt lätt att täcka vardagliga kostnader, och det är 5,7 procentenheter mer än i 2013.

Det svåraste att få till ensamstående pensionärer, ensamstående föräldrar och familjer. Jämfört med 2014, fler familjer med barn uppgav att de lätt täcka dagliga utgifter.

6100 familjer har studerats och kartlagts med 11,7 tusen personer i åldrarna från 16 år.

Enligt familjen intäkter inkluderar inte bara lön, pensioner och bidrag, kontant stöd, intresse på aktier och insättningar, inkomst från hyra av egendom som erhållits från statens inkomster Service överskjutande skatt, etc.