Olyckan inträffade i Kukshi socken, på 155 km väg i Riga, Daugavpils-Kraslava-Vitryssland gränsen. Orsakerna till olyckan utreds av polisen.