"I studien fick deltagarna granskade rapporter och bedöms i Allmänhet de är positiva eller negativa. Hänsyn tas till de teman för varje story — till exempel, frågan om EU: s inflytande på arbetslösheten, och även använt dem i lexikonet," informerar Jackson.

Det visade sig att under de senaste 15 åren, en tredjedel av BBC rapporterar om EU inte var så vänlig, på ett positivt sätt — endast ca 7%. Bara under 2004 var lika.

"Studien jämförde också, som 2015 i det material som var täckt av BBC, Eu och världens ledare anses vara "diktatorer", artikeln säger Väktare.

"EU stod för 45% ogillande av rapporter som samma som andel av Bashar al-Assad, och mycket mer än Putin (30%) och XI Jinping (7%). När XI Jinping och Assad beröm mer ofta än EU", konstaterar Jackson.

"Det är omöjligt att mäta opartiskhet i vissa matematiska formler. Nyheter BBC täcker EU: s rättvist och opartiskt sätt, och vi är nöjda med den rätta balansen av vårt material," — sade den representativa BBC.