Som redovisas i detta fall debiteras med ledning av hamnen Leonid Loginov och hans Ställföreträdare Aigars Pekannötter.

Ärendet överlämnas till den domstol ziemeļu-distriktet i Riga, och dess detaljer i meddelandet av den Allmänna Åklagarmyndigheten inte lämnas ut.

Förra veckan vid ett styrelsemöte i hamnen, diskuterat frågan om att erkänna den port som offer i fallet Loginova, och Styrelsen var överens om att inte rusa till att göra ett beslut, eftersom det inte är bevisat att den port för eventuella överträdelser Loginov har lidit skada.

Riksrevisionen fann revisionen för att som ett resultat av olämpliga beslut av Styrelsen för hamnen har varit skadad i EURO 573 000 och var onödigt spenderade 538 000 euro.

I samband med undersökningen bevis för att inloggningar för fyra år olagligt förfoga över medel från port authority i mängden av 277 000 euro.