"Det blir viktigt att noga övervaka alla avtal som nåddes i Genève, liksom signalerna från Europa som skulle kunna antyda en potentiell Grand bargain", - sade i ett uttalande på företagets hemsida.

Enligt Stratfor, Ryssland som helhet har uppnått de mål vi satt upp för oss själva, från den Syriska kampanjen i September förra året. Första positionen av den Syriska regeringen under denna tid har förbättrats, även om oppositionen slutligen kapitulerade.

För det andra, Moskva har visat en ökad förmåga att bekämpa sin egen armé, provat ut några "före som används vapen".

För det tredje, Kreml har bidragit till försvagningen av den "Islamiska staten".

På måndag kväll President Vladimir Putin beordrade tillbakadragande av de viktigaste ryska styrkor från Syrien sedan den 15 Mars.