Ledning av UNESCO redan uttryckte "djup oro" i samband med uttag av Usa.

"Jag vill Uttrycka mitt djupa beklagande på USA: s beslut att dra sig tillbaka från UNESCO," - lyder ett uttalande av chefen för organisationen Irina Bokova.