Den AMERIKANSKA militären rapporterade att i regionen dessutom riktas en grupp Marinsoldater den 26: e expeditions-enhet. Deras antal är inte specificerat.

26-e marin enhet sedan starten på 1970-talet medverkade han i många verksamheter, bland annat persiska Viken och Jugoslavien.

Tidigare rapporterades det att koalitionen Usa genomfördes 16 luftangrepp på ISIS i Irak.

"Islamiska staten" är en terroristgrupp i vars verksamhet är förbjuden i flera länder, bland annat i Ryssland.