"Dagens beslut vi utökar möjligheterna för export till EU av ukrainska varor. Vårt ansvar är att stödja och Ukraina för att stärka vår ekonomiska och politiska förbindelser, inklusive ansiktet av den pågående konflikten i landet", — sade Utrikesminister i Estland Sven Mixer. Det Estland från och med den 1 juli ordförandeskapet i EU: s ministerråd.

Syftet med preferenser är att underlätta för ukrainska exportörer i en svår ekonomisk situation och reformer i hela landet, enligt rapporten.

Förutom att Föreningen

Tidigare, utvidgning av handeln preferenser till Kiev för "bevarandet av den ekonomiska utvecklingen i Ukraina", som godkänts av Europaparlamentet. Detta beslut, som kompletterar bestämmelserna om handel redan har registrerats i enlighet med det avtal som undertecknades i 2014, associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

1 januari 2016 trädde i kraft överenskommelsen om frihandelsområde mellan Bryssel och Kiev. Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel i Ukraina talade om det faktum att denna åtgärd har eliminerat 97% av tullar på ukrainska varor som var tänkt att leda till en minskning i den genomsnittliga tullen på ukrainska export från 7,5 till 0,5 procent.