Han uppskattade den överenskommelse som nåtts på fredagen ett avtal som gör det möjligt att skicka illegala invandrare ur Grekland tillbaka till Turkiet. För Lettland i samband med detta avtal situationen kommer inte att förändras — de invandrare från Syrien, vilket kommer att redovisas som krigsflyktingar, kommer att tas i enlighet med fastställda kvoter.

Statsministern uttryckte en förhoppning om att dess placering som flykting i enlighet med träffade avtal verkligen kommer att genomföras.

Som rapporterats, Europeiska Rådet och Turkiet på fredag nått överenskommelser om åtgärder för att stoppa flödet av illegala invandrare i Egeiska havet.

Enligt AFP Byrån, enligt avtalstexten, alla illegala invandrare, som sedan 20 Mars, över Egeiska havet och kommer att flytta från Turkiet till de grekiska Öarna, kommer att skickas tillbaka till Turkiet.

Avtalet betonar att det är "tillfälliga och akuta åtgärder som krävs för att avsluta lidandet för människor och återställa den allmänna ordningen".

Kostnaden för hela processen kommer att omfatta EU.

Skicka invandrare tillbaka till Turkiet kommer att börja den 4 April.

EU har också enats om att påskynda införandet av viseringsfrihet för turkiska medborgare. Detta kan ske i juni, om Turkiet uppfyller alla villkor.

EU har också enats om att påskynda utbetalningen av Turkiet tidigare lovat 3 miljarder euro för att se till att inom dess territorium invandrare.