Det bör noteras att denna accepterats av experter och företrädare för den AMERIKANSKA regeringen och EU under förhandlingarna i Bryssel.

Washington är med tanke på andra sätt för att garantera säkerheten Ombord på flygplan efter OSS.

Tidigare har Europeiska Unionen hade krävt brådskande talar med OSS om det eventuellt upphävande av förbudet för passagerare att få bärbara datorer på plan.