Johnstone konstaterar att Clinton har tagit en aggressiv utrikespolitik, medan det fortfarande är statssekreteraren. Så stödde USA: s invasion av Irak, inträde i kriget i Libyen, och nu för en intervention i Syrien mot President Bashar al-Assad. Dess roll i destabilisera Mellanöstern är stort.

Dessutom Clinton följer anti-ryska utsikt. Som understryks av Johnstone, fd Statssekreterare är övertygad om att USA vann det "kalla kriget", så förstår inte hur rysslands ledare Vladimir Putin, som styrs av intressen i Ryssland, kan kräva en "multipolär värld".

Enligt Johnstone, världen ska vara rädd för "aktiv verksamhet" Clinton, kampanj löften som är alarmerande. Tidigare Statssekreterare för avsikt att använda militär makt i stället för diplomati, att dela upp världen i "vänner och fiender", samt stärka NATO i en sådan omfattning att någon incident skulle kunna leda till ett tredje världskrig.