Det bör noteras att diskussionen om tillbakadragande från marknaden av sedlar som €500 varade i flera månader. Ett formellt beslut om indragning av sedlar har ännu inte gjorts. Det möte i ECB-Rådet, vilket kommer att diskuteras i detta beslut, som är planerad till den 4 maj.

Men sedan December antal utestående sedlar i euro 500 minskas gradvis. Detta framgår av den månatliga rapporten från ECB, enligt vilken antalet sedlar från December till Mars 2015 2016 har minskat från 613 559 542 594 417 006 stycken.

Alltså, regeringen drog sig tillbaka från marknaden i nästan 20 miljoner eurosedlar till ett sammanlagt värde av nästan 10 miljarder euro, tidningen anteckningar.

En av anledningarna till att ECB är tvungen att gå på denna åtgärd, som tidningen säger att den utbredda användningen av sedlar med den högsta i Euroområdet skulder i kriminell verksamhet.