Enligt de ändringar som myndigheterna kommer att kunna använda TROTTOAREN information om huruvida en utländsk medborgare är ett hot mot den nationella säkerheten. På grundval av denna information, att de ansvariga tjänstemännen kan fatta beslut om införsel av utlänningar på territoriet i Lettland och utfärdande av uppehållstillstånd (uppehållstillstånd).

Vid tiden för den behöriga organ, på grundval av de slutsatser som det är möjligt att fatta relevanta beslut som avses säkerhetspolisen, Presidiet för skydd av Konstitutionen, Statliga polisen och berörda myndigheter utomlands. Huvudet i TROTTOAREN Indulis Krekis föreslår att Komplettera den lista över dessa organ av office of naval intelligence.

Förslaget kommer att behandlas av den parlamentariska Kommissionen på försvar, inre Angelägenheter och förhindra korruption.