Presidiet specialister har börjat arbeta på scenen i går, kommer att undersöka, men enligt Hawaiki, det finns inget att undersöka eftersom kaptenen visste inte vad han gjorde, och flagrant bryter mot reglerna.

Enligt Hawaiki, kapten på katamaran med en 14-meters mast hölls, där tillåtna höjd är 8 m och inlagd varningssignaler. Presidiet kommer att rapportera detta till Ministeriet för transport.

Företrädare för bolaget Augstsprieguma tikls Andris Sprogis berättade att höjden av högspänningsledningar på denna plats är 12 m. fångad av en katamaran linje föll och omedelbart gått ut, och då företaget kontaktade Staten brandförsvar och räddningstjänsten. På en scen har det kommit en reparation brigad.

Olyckan resulterade i Bolderaja för ett par timmar var utan el.

Som rapporterats i går katamaran på Hopaka gravis masten rörde en hög spänning linje och fattade eld. Ringer på scenen kom på 16.35. Båtarna räddades 12 personer, av dem som överförts till vård av läkare.