Försvarsministeriet fram för övervägande vid regeringssammanträde den 28 November, utkastet till resolution i Seimas på deltagande av medlemmar från de Nationella väpnade styrkorna (NAF) i Lettland i militära operationer i den internationella koalitionen mot den "Islamiska staten" att utbilda militära styrkor i Irak förrän i februari 1, 2020.

Från och med November 2014, Lettland anslöt sig politiskt för att den internationella koalitionen och uttryckte sitt stöd för sina åtgärder.

Den Irakiska regeringen bekräftade att det stöds deltagande av lettiska militära instruktörer för att utbilda Irakiska säkerhetsstyrkor.

14 januari 2016, Sejmen beslutat att skicka lettiska soldater att delta i drift förrän i februari 1, 2018.

Nu i drift som en del av den danska kontingenten som deltar i 10 av de lettiska militära instruktörer.