Om de inte använder, kommer att behålla samma förhållande obligatoriska leasing, inklusive överenskommelse om andra villkor.

För att inleda förfarandet för uppsägning av rättsliga förhållanden i separat ägande är det möjligt att förenkla beslutsfattandet av hyresgäster i flerbostadshus.

""Kommer att rösta i hälften av alla lägenheter ägare, då varje ägare skulle bidra med sin andel till inlösen pris som beror på taxeringsvärdet för mark, området inlöses mark, byggnadens storlek och kvadratmeter av viss lägenhet.

Enligt uppskattningar av justitieministeriet tillämpningen av denna lag kan kosta staten 14 miljoner euro. Nu i separat ägande är 3677 lägenhet hus, i vilket cirka 111 tusen lägenheter. Huset är beläget på mark som tillhör andra personer 7354.

Lösningen av enskild egendom finns, eftersom och markägare, och hyresvärdar som är begränsad från disposition av dess egendom. Ägare missnöjda med påtvingad skyldighet att betala hyra för marken, markägare ofta inte uppfyller hyresintäkter.