Med en 15 timmar 8 timmar 24 maj-9 kan vara förbjudet att stanna och parkera fordon på båda sidor Ranka dambis, på delen mellan Boulevard Uzvaras Boulevard de gröna, på båda sidor av gatan Slokas, i området från Boulevard Uzvaras Boulevard de gröna, på båda sidor av gatan Baring, i området från Boulevard Uzvaras Ave till Smilga, på båda sidor av Boulevard Uzvaras från Slokas gatan av Ojārs Walesa, på båda sidor av gatan Ojārs Walesa från Uzvaras bulv. att Maza Nometnu, på båda sidor av gatan Maza Nometnu gatan Ojārs Walesa till Liepajas.

8 timmar från den 18 maj till 17 timmar den 9 maj förbjudet att stanna och parkera fordon på båda sidor av gatan Slokas, i området från Kalnciema gatan Boulevard grön.

Om nödvändigt, kommer polisen att reglera, begränsa eller stänga av trafiken på dessa gator.

Måndag, 9 maj, från 16 till 18 PM processionen på väg från korsningen av Kalnciema street och Slokas i Slokas gatan och Parken Uzvaras.