"För bonden lie — ett bekant verktyg, men människor ska inte klippa som gräs", sade han.

Enligt Unionens ledare, Premiärminister Maris Kuchinskis av någon anledning "inte kan eller inte förstår den objektiva saker" och därför tagit upp frågan om misstro till Premiärminister. "Vi behöver en Premiärminister som kommer att köra regeringen i enlighet med internationell praxis," sade caris. Han anser att regeringen Kuchinskisa kan men inte vill Finansiera hälso-och sjukvård bättre.

Enligt Caris, Statsministern och Parlamentet måste på allvar fundera på varför regeringen uttryckt misstro.Oroa dig om försvaret som behövs

men i Lettland ingen dör på grund av kriget. Dessutom, varje år på grund av brister i hälso-och sjukvården, staten förlorar 1500 arbetsföra människor som sa caris.

Han tillade att 35 miljoner euro är inte tillräckligt för att lösa problemen i branschen, och människor kommer inte att känna en förbättring av situationen, men några extra pengar bör bedömas positivt.

Som rapporterats, LPSS vill Uttrycka något förtroende i Kuchinskis eftersom regeringens handlingsplan nämns inte en viss ökning i hälso-medel som andel av BNP.