Enligt planerna av Institutionen för ägande, i September i år byggnaden kommer att byggas om till September nästa år det började grundskolan 64: e Riga high school. För närvarande utbildning i den 64: e Riga high school bedrivs i två skift, och efter renoveringen av skolbyggnaden på en gata Burtnieks, 34 kommer det att vara att lära eleverna 1-4 klasser, har informerat om Delfi i Duman.

Fastigheten, som planerar att köpa den staden, består av två tomter och 5061 5153 kvm. meter. Ägare var presenterad med flera alternativ för delning, som de har vägrat. Därför, inköp av både tomter skulle kosta regeringen i 414 tusen euro.

Efter fastighetsreglering, i och med 2017 kommer de att byggas en modern arena med vattensporter, spel element och utrustning för fysiska övningar, som skulle kunna omfatta inte bara studenter utan även lokala invånare.

Beslutet att köpa mark kommer att träda i kraft efter att den godkänts av Riga city Council.