Vi kommer att påminna, det kommunala bolaget Rīgas Siltums började stora omstruktureringar av ett värme-main vid korsningen av Brivibas och Pernavas, och därför förare ska räkna med avsevärda begränsningar av rörelse.

Från 3 maj rörelsen på denna webbplats är förbjuden för godstransporter, som det är omöjligt att röra sig i följande anvisningar: vid korsningen av Sencha och i riktning mot Riga Brivibas street