Enligt Kuchinskisa, i början av varje reform det är alltid en massa frågor, men alla reformer inte kommer att utföras utan föregående analys, eftersom situationen i den departement och olika statliga institutioner.

Finansminister Dana Reizniece-Ozola nämns som ett exempel, staten revenue Service, som till en början motsatte sig reformer, men då har uppfyllt målet om att minska antalet anställda vid 10%.

"Måste vara en tydlig mekanism för att Myndigheten huvudet för att bestämma vilka medarbetare som är viktigt och vad är inte. Till exempel, vissa som byråcheferna uttryckt en önskan att låta unga medarbetare", — sade Ministern.

Varje Ministerium i minskningen av anställda kan vara flexibel i sitt tillvägagångssätt. Indikator 6% är ett mål som mål, sade chefen för Kansliet Janis ciskowski.

Statsministern tillade att överge kriteriet minskning med 6% är inte nödvändigt, men i särskilda områden, vart och ett Ministerium kommer att fatta beslut själv.