Han och hans kollegor från Danmark, Estland, Finland, Litauen och Sverige betonade att sedan annektering började Rysslands brott mot Ukraina territoriella integritet, och detta är den mest uppenbara under de senaste decennierna, brott mot FN-Stadgan och andra internationella rättsakter.

Ministrarna föreslår att eftersom antalet kränkningar av mänskliga rättigheter i Krim har ökat betydligt. Invånarna i Krim att införa ryska medborgarskap. Allmänt rapporterade våld mot Ukrainare och Tatarer. Undertryckta ukrainska språket, begränsad yttrandefrihet i media.

"Krim är inte glömt. Ryssland måste ta sitt ansvar för skada. Krim-Tatarer och andra invånare i Krim som drabbats av den pågående Rysslands förtryck i behov av stöd", sade Ministrarna.

På årsdagen av annekteringen av Krim de bekräftar sitt stöd för Ukraina territoriella integritet och suveränitet i hela sitt territorium. Ministrarna betonar att EU: s politik för icke-erkännande av annekteringen av Krim är det mest effektiva sättet att visa sin solidaritet med Ukraina.