Fredag i skogen Excelsio regionen, som serverar Riga skog planterades 5500 gran träd på en yta på 2,2 hektar. "Vi planterar tio gånger fler träd än vad som avverkas. Därför, vad gäller Riga till Jul, kommer tillbaka för att hemsöka dem", — sade borgmästaren i Riga nil Usjakov.

Jul träd som är planterade runt om i barnkammaren Rīgas meži — Norupe, kommer att fungera som ett hinder för den växande närliggande mycket värdefull sonnen masten.

Styrelseordförande Rīgas meži Aivars Taurins erkänt att plantera träd visar ett stort intresse för eleverna. "Önskar så mycket att det till en början kan du städa upp skräp kvar i skogen, och då mest flitiga ge möjlighet att plantera träd," sade han.

Totalt i vårens säsong av detta år har redan återställt 262 hektar skog och det är planerat att återställa en ytterligare 82 hektar, planterade i ett område på totalt 344 hektar, 1,1 miljoner plantor av tall, gran, björk och svart alder.

De flesta (825 700, eller 74,3%) i skogar som ägs av kommunen Riga, den här våren planterades tall plantor. Den näst vanligaste trädslag är gran. Bara den här säsongen planterade 176 till 200, eller 15,8%, gran plantor.