"SRS ska vara en bra och pålitligt verktyg för staten i den sfär av skatteförvaltningen. SRS har tappat förtroendet, men förtroende i allmänhetens ögon samhället av SRS har att återvända inom en snar framtid, eftersom det finns förhållandevis låga halter av skatteuppbörd och den relativt stora svarta ekonomin", sade Dana Reizniece-Ozola. I sitt yttrande ange skälen för låg skatt samling är inte bara praktiskt och ekonomiskt utan också känslomässigt: en låg nivå av förtroende i regeringen, parlamentet, Seimas, och myndigheter i Allmänt.

"Om SRS, som är den viktigaste skatteförvaltningen i landet, ingjuter rädsla om dig själv, det förstör moralen i samhället, och motivationen till att betala skatt minskar kraftigt. Nu försöker vi att bli Byrån från oärliga anställda. Parallellt, VD för SRS Fredrik Petersone bör ge incitament för utmärkt och ärligt arbete för de mest professionella och ärliga medarbetare som arbetar i strukturer där det finns hög risk för korruption. Vi måste sträva efter att se till att så snart som möjligt att härleda SRS från skuggan av ett tvivel om att SRS var åter i full kraft att agera i enlighet med deras service units", - sade Ministern.

Som tidigare rapporterats, Finansminister skickas en lista med 29 anställda av SRS som misstänks för olaglig verksamhet.