I synnerhet för de särskilda bevarandeområdena i April skulle ha röstat 20,3% av väljarna, och för "Godkännande" — 19,8%. På tredje plats Natalyadyumina VL-TB/LNNK röstade för det skulle vara 9,1% av de svarande. För Enighet skulle ha röstat 6%av väljarna.

Andra representerade i Sejmen parter — lettiska Föreningen för regioner och partiet "Från hjärtat Lettland" — kunde inte övervinna de 5% barriär. Dessa partier i April, med stöd av respektive 3,9 procent och 1,9% av respondenterna.

Ryska Unionen i Lettland, är inte representerade i Sejmen i April var stöds av 1,5% av respondenterna.