Han betonade att det stöds av 15 regionala kontor, som idag är representerade vid mötet i Liepaja. Regionala kontor är beredda att aktivt arbeta för att lösa problemet med "Enhet".

För närvarande är det planerat att Kongressen av "Enhet" kommer att äga rum i höst — oktober 29.

Robeznieks har tidigare sagt att en extra Kongress ska hållas "innan semester" eftersom hösten är den huvudsakliga uppmärksamheten bör riktas till den kommunala val av 2017.

Liepāja Avdelning var en av dem som erbjöd sig att överväga ett undantag, sammansatt av företrädare för den så kallade sex suppleanter — Lolita cigane och Ilze Vinkele. Styrelsen i partiet sedan beslutet genom att skicka frågan till den etiska Kommittén.