Enligt företrädare för "Rörelsen "För!"", efter uteslutning av den tidigare chefen för den fraktion av hålighet Aboltina av "Enighet" och hennes förskjutning från posten som chef för en fraktion, förändrades situationen.

Styrelsen För "Rörelsen "För!"" delegerade sin ledare Daniel Pavluts och ledamot av Styrelsen för Ints Dalderis för förhandlingar.

Nu fraktion har sex företrädare för olika parter, och fyra oberoende, och mer än hälften av de deputerade inte är medlemmar av den "Enighet", sade han Pavluts.

Det föreslås att konvertera arbete så som "erkänd och respekterad rättigheter för medlemmar i "Rörelsen "För!"" att följa programmet och beslut i partiet". Lösning den fraktion som ska vidtas efter godkännande av anläggningar av alla ingående parter, sade Pavluts.

"Rörelsen "För!"" finns i kosten dālderis, Lolita cigane, Alexey Loskutov och Andrey Yudin, som tidigare släppt från "Enhet".

Från och med den 22 suppleanter i fraktion "Enhet", bara 10 är medlemmar i detta parti.