Enligt honom är alla som är medborgare i landet kanske en gång i mitt liv doneras till en yta av 1 hektar.

Vi talar om den landar i Republiken Sacha (Jakutien), Kamchatka territorium, Primorye territorium, Khabarovsk territorium, Amur-regionen, Magadan regionen, Sakhalin-regionen, de Judiska Autonoma region, Hav Autonoma distrikt.

Kommer att distribueras jorden som är kommunalt eller statligt ägande, som är på ett avstånd av 10 km från gränsen av byn med en befolkning på över 50 tusen människor, eller mer än 20 km från gränsen av byn med en befolkning på över 300 tusen människor, antingen inom gränserna för landsbygden uppgörelse.

Detta land, enligt lag, kan användas för hus konstruktion, jordbruk och företagande. Om metod i användning av marken kommer att informera myndigheterna.

Om marken inte kommer att användas för det ändamål som anges, kommer det att vara tillbaka.

Kritiker av propositionen noteras att långt Östra mark utan utvecklad infrastruktur är osannolikt att vädja till ett stort antal människor, men villkoren för programmet kommer att göra det möjligt för berörda personer att få flera hektar för spekulativa ändamål.

Experter observera också att en hektar är för liten för jordbruk eller företagande.