För att så långt det var ingen diskussion på politisk nivå, finns det ingen klarhet om huruvida eller inte en överenskommelse nås om överföring av vissa funktioner för att regeringen, sade hon.

"Om avtalet av regeringen med lokala regeringar är inte, hur kan det då att lösa frågan om löner för lärare i förskolor och skolor för yrkesutbildning?" — frågar Vanaga, som förklarar att om överenskommelse inte träffas, det skulle innebära att varken ena eller det andra kommer inte att kunna planera miljoner.

Öppna återstår frågan om antalet studenter per lärare, säger Unionens ledare.

Lpro fortsätter att tro att den föreslagna modellen har hänsyn tas till att inte alla att det var den mest givande, och fortsätter att insistera på att antagandet av ett schema av ökad finansiering.

Vanaga tror att det nu diskussionen tillbaka till de frågor som tas upp i bo av Ministern för utbildning och vetenskap Marite försäljning.

Som rapporterats, planerade av Ministeriet för utbildning och vetenskap reformera lärarnas löner, som bör träda i kraft den 1 September, syftar till att öka antalet studenter per lärare.