Enligt chefen för den Fackliga Valdis Keris, det är ett allvarligt beslut som måste godkännas av Eu Styrelsen.

Även Unionen är att föreslå Parlamentet "för att rätta till detta fel, och se vad svaret Sejmen".

Måndag LPSS beslutat att erbjuda en kompromiss för att öka finansieringen av hälso-och sjukvård. Det innebar att nästa år finansieringen av medicin kommer att uppgå till 3,2% av BNP, år 2018, 3,5% av BNP.

Detta år, finansiering av medicin är 3% av BNP.