Under mötet Ordföranden förklarade att Lettland kan få mer intäkter om man öka exporten och fortsätta att diversifiera exportmarknader, rapporterade pressen av Ordföranden.

Vejonis sade att skapa en portfölj av strategiska och konkurrenskraftiga investeringar i projekt som kommer att förbättra situationen med investeringar.

Även Vejonis anser brådskande åtgärd för att minska den svarta ekonomin i Lettland. "Skatteflykt från MERVÄRDESSKATT årligen skapar staten skadestånd uppgående till mer än 700 miljoner euro, vilket är jämförbart med den årliga hälso-och sjukvårdsbudget", — sade Vejonis.

Rimsevics, för hans del, talade om trender och problem i Lettlands ekonomi, takten i utveckling 2015 att öka. En långsam tillväxt i Euroområdet, krisen i Ryssland, minskning av rubeln — alla dessa krafter för att öka fokus på ansvarsfull budget planering, tankeväckande finanspolitiska och strukturella reformer, sade chefen för Bank i Lettland.