Att kommentera ett av målen för reformen syftar till 6% minskning i antalet arbetstagare inom statsförvaltningen, han sa att inte alla ministerier och institutioner personalminskningar kommer att ske på samma sätt. Det finns företag där de anställda inte kan sänkas, och det är de där minskningen uppgår till mer 6%.

Kuchinskis säker på att fördelas till reformen tre år — tillräckligt med tid för effectivization av processer och system för förvaltning institutioner. Syftet med reformen är inte att skrämma arbetarna regeringen.

"Vi är inte intresserade av att flytta fram metoder för chockterapi och fånga upp alla de fruktar", sade Statsministern.

Som rapporterats för 2020 är att antalet anställda i den offentliga förvaltningen är det planerat att minska med 2% per år, ger för reformen plan som stöds av regeringen.