"Vi talar inte om den svarta ekonomin och den organiserade brottsligheten, som uppenbarligen omfattar följande områden som vi nu handlar inte om enskilda fall, utan om deltagande av personer som på grund av tillsyn. Vi är unikt i och med att ytterligare stärka verksamheten. Jag tror att diskutera med Ministern för inre Angelägenheter möjligheten att utöka funktionerna i Presidiet för den inre säkerheten, eftersom det är nödvändigt att förstå, på vilka vi kan lita på. Jag kan försäkra er att detta är bara början och kommer inte att bara prata," sade han.

Kuchinskis upprörda över att dessa fall var de första journalister säger.

Som rapporterats, Presidiet för den inre säkerheten i förra veckan greps Biträdande chef för Avdelningen för polisen av den Statliga polisen av Avila Feyerabends och inspektör av polisen om kreativitet för Preteens, och staten revenue Service (SRS) som tillhandahålls finansministern en lista över anställda i den finansiella polisen av SRS -, och i fråga om vilka det finns anklagelser om ohederlighet.