Som förklaras av Ministern för utbildning och vetenskap Karlis Sadurskis, ny modell för ersättning till lärare ger en ny förhållandet mellan lärare och studenter. I det här läsåret i kommunala och statliga skolor har 28 367 lärare och lärande 207 686 barn. Sedan 2009 har antalet studerande minskade med 30 tsek (från 237 434 barn), och lärare blev ännu mer.

Den nya modellen kommer att vara förhållandet 11.86 student i genomsnitt per lärare.

I de Republikanska städer, denna andel bör vara 16.5:1, kanterna med antalet studenter 3.5 per 1 kvm. km — 14:1, i kanten städer är 12,5:1, del av kanter beror på befolkningstätheten.

Sadurskis medger att förändringen i andelen elever och lärare kan orsaka skillnader i reformdiskussionen.